Gwefannau Defnyddiol / Apps

Dyma rhai gwefannau  ac Apps defnyddiol i’ch  plant  ac i chi.  

CLICIWCH YMA AM HWB –

MAE MYNEDIAD GAN POB DISGYBL I ADNODDAU ADDYSGU O FEWN Y DOSBARTH AC ADREF. GOFYNNWCH I AELOD O STAFF AM MANYLION EICH PLENTYN